รายละเอียดการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ท่านสามารถรับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีทางธนาคาร ดังต่อไปนี้

 ธนาคารกรุงไทย (นครราชสีมา)     ชื่อบัญชี บริษัทเซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์(2000) จำกัด
            เลขที่บัญชี 
 301-082337-1
 ธนาคารไทยพาณิชย์ (จอหอ)        ชื่อบัญชี บริษัทเซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์(2000) จำกัด
            เลขที่บัญชี  710-2-26125-3 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (นครราสีมา) ชื่อบัญชี บริษัทเซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์(2000) จำกัด
          เลขที่บัญชี  091-1-37965-5
 ธนาคารกรุงเทพ  (จอหอ)             ชื่อบัญชี บริษัทเซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์(2000) จำกัด
           เลขที่บัญชี  584-0-08986-5
 ธนาคารกสิกร (ถนนมิตรภาพ)       ชื่อบัญชี บริษัทเซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์(2000) จำกัด
           เลขที่บัญชี 200-2-94352-5

การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคาร

- ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้นๆ
- ผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ โดยเลือกโอนเงินแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
- ผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
              
หลังจากโอนเงินเรียบร้อย กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงินออนไลน์ โทร. 044-203333