เกี่ยวกับ

           บริษัท เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์ (2000) จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจกระเบื้องสุขภัณฑ์ จนปัจจุบันก้าวมาสู่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งรายใหญ่ของภาคอีสาน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ-หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การบริหารงานของ คุณอัครพนธ์ และคุณนงลักษณ์ จันทรานุพัฒนา กรรมการผู้จัดการและเจ้าของกิจการในเครื่องเซ็นทรัลโฮม ใครที่เดินทางผ่านไปยังแถบภาคอีสานเป็นประจำคงพอคุ้นเคยกับเส้นทางนี้เป็นอย่างดี ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังที่มีต่อการพัฒนาระบบแล ะพัฒนาคนจึงทำให้มุมมองที่มีต่อธุรกิจและการบริหารเรื่องคนของท่านเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

  บริษัท เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์ (2000) จำกัด เริ่มต้นเมื่อปี 2536 โดยเริ่มจากธุรกิจกระเบื้องสุขภัณฑ์  โดยมีที่มาค่อนข้างจะแตกต่างจากผู้ทำธุรกิจทางด้านนี้รายอื่นๆ   ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรับช่วงต่อจากกิจการของครอบครัว แต่ของเรานั้นเริ่มจากที่เราได้ไปซื้อบ้านใหม่ และมีความต้องการใช้กระเบื้องสุขภัณฑ์สำหรับตกแต่ง แต่ปรากฏว่าไม่สามารถหากระ
เบื้องที่ถูกใจได้ เพราะสมัยนั้นที่โคราชส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางค้าวัสดุก่อสร้างเสียเป็นส่วนมาก ซึึ่งตรงนี้เองเราจึงคิดว่าเป็นช่องว่างที่น่าสนใจในธุรกิจนี้ จากนั้นจึงได้เริ่มต้นด้วยการศึกษาหาข้อมูลเพื่อประเมินถึงการทำธุรกิจในด้านนี้ เมื่อได้ศึกษาถึงช่องทางต่างๆ แล้วจึงตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจกระเบื้องสุขภัณฑ์ โดยใช้ชื่อว่า หจก. เซ็นทรัลสุขภัณฑ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2536 ซึ่งปรากฏว่าภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ก็สามารถทำยอดขายได้ถึง 200% ต่อมาในปี 2538 จึงได้เริ่มขยายสาขาย่อยอีก 2 แห่ง จนกระทั่งในช่วงปี 2540 ธุรกิจของเราได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ยอดขายจากเดิมสำหรับการขายส่งและขายโครงการตกลงจากเดิมมาก เพราะโครงการก่อสร้างต่างๆ ได้ปิดตัวลงเป็น 
จำนวนมาก จากตรงนี้เองเราจึงตัดสินใจ เพิ่มสาขาขายปลีกอีก 2 แห่ง โดยเน้นการขายปลีกเพื่อมาทดแทนการขายส่งและขายโครงการที่ยอดตกลงไปมาก ซึ่งแต่เดิมเราเน้นที่ขายส่งในสัดส่วน 80% และขายปลีก 20%

       ต่อมาในปี 2543 เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้น เราจึงได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นโดยเิปิิดกิจการใหม่อีกแห่ง คือ บริษัท เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร์ (2000) จำกัด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2544 ซึ่งแต่เดิมนั้นร้านค้าทั้ง 4 แห่ง ของเราจะเน้นสินค้าราคาถูกเป็นหลัก แต่สำหรับร้านค้าใหม่ของเราจะเน้นสินค้าคุณภาพและมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าืั้ชัดเจน โดยเน้นการ Display ซึ่งเป็นโชว์รูมติดแอร์ โดยเน้นให้เห็นภาพจริงของตัวสินค้า ที่ได้รับการตกแต่งและออกแบบแล้ว   นอกจากนี้ยังมีระบบการออกแบบด้วยกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอีกด้วย

        ซึ่งการจัดทำโชว์รูมที่นี่ถือได้ว่าเป็นโชว์รูมกระเบื้องสุขภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดเลยก็ว่าได้ ซึ่งในการจัดทำโชว์รูมของเรานี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางCotto และเราสามารถทำยอดขายของ Ceramic Cotto ได้เป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานถึง 4 ปีซ้อน

        และต่อมาได้มีผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคอีสาน ได้เดินทางมาดูงานของเราเป็นจำนวนมาก ถ้าจะกล่าวถึงปัจจัยที่มีส่วนทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้ามาจนทุกวันนี้ สิ่งแรกแลยที่จะกล่าวก็คือครอบครัว คือเราจะร่วมกันให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน โดยตลอดว่าธุรกิจของเราจะก้าวหน้าไปในทิศทางใด และจะพัฒนาไปอย่างไรบ้างรวมถึงกาารเป็นกำลังใจให้กันและกัน นอกจากครอบครัวแล้วการมีทีมงานที่ดี (พนักงาน) ที่ช่วยฝ่าฟันกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และที่สำคัญคือการทำธุรกิจในด้านนี้เราจะต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ ต้องมีการเก็บข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างสม่ำเสมอ

   การที่เราให้ความสำคัญกับงานบุคคล เพราะว่าการที่เราจะก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพนั้น เราจะต้องมีระบบจัดการที่ดี มีทีมงานที่ดี ยิ่งธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้นปัญหาก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ปัจจุบันคู่แข่งส่วนใหญ่ของเรา ยังบริหารงานในระบบครอบครัวอยู่ กล่าวให้ชัดเจนก็คือ เจ้าของกิจกการลงมาควบคุมและบริหารจัดการเอง ซึ่งแต่เดิมเราก็บริหารในระบบครอบครัวเหมือนกัน เพราะธุรกิจเราแต่ก่อนยังไม่เติบโตเหมือนทุกวันนี้ เราเริ่มจากการมีพนักงานไม่ถึง 10 คน แต่ปัจจุบันเรามีพนักงาน 100-200 คน เราไม่สามารถลงไปดูแลสั่งการได้ทั่วถึงทั้งหมด ประกอบกับเรากำลังขยายกิจการอีก เราจึงคิดว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดีโดยเฉพาะการจัดการในเรื่องคน จะสามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนธุรกิจขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะธุรกิจของเราที่เติบโตขึ้นเรื่องยๆ ดังนั้น เราจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาระบบและพัฒนาคนควบคู่ไปด้วย

      ปัจจุบันการแข่งขันด้านวัสดุตกแต่งบ้านนี้มีมากขึ้น กอปรกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนไปจากเดิม กล่าวคือ ลูกค้าต้องการที่จะไปซื้อของเพียงร้านเดียวจบโดยไม่ต้องไปเลือกซื้อหลายๆ ร้านแบบแต่ก่อน ดังนั้น เราจึงคิดที่จะขยายฐานลูกค้าต่อไปโดยการขยายกิจการโดยการหาทำเลดีๆ เพื่อรองรับการทำธุรกิจครบวงจร คือ ลูกค้ามาที่ร้านเดียวและสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ครบวงจร คือ ตั้งแต่เลือกซื้อเหล็กชิ้นแรกในการก่อสร้างจนถึงการตกแต่งภายในแบบครบวงจรนั่นเอง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น แต่Concept ของเรายังคงเป็นโชว์รูมเหมือนเดิม ซึ่งน่าจะเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในต่างจังหวัดขณะนี้

 

Additional information